Bogstaverne intro og oversigt

På arabisk er der 28 bogstaver, heraf tre vokaler. Hvert bogstav kan mindst skrives på 4 forskellige måder, der afhænger af hvor i ordet det findes. Således bruges et tegn, når bogstavet er det første bogstav i ordet, et andet tegn, når bogstavet er i midten af ordet, et tredje tegn når bogstavet findes til sidst i ordet og et fjerde tegn når det står alene. De fire tegn minder om hinanden og de samme træk går i gennem alfabetet.

Nogle bogstaver har flere end 4 tegn og nogle gange kan man finde kombinationer af to bogstaver skrevet i et tegn. Disse varianter vil vi selvfølgelig ikke fordybe os i, men man vil lære dem med træning.

Der er følgende 28 bogstaver på arabisk. 

 

Lyder
som i
Svarer
til IPA
Navn
IPA
3 til sammen Sidst Midt Start Alene
Lyt

æ i æble

a i mars

[ʔ]
[a]
[æ]
[ælef] أأأ ـ ـأ ـ أ ـ
أ ـ أ
b i bil [b] [baʔ] ببب ـ ـب ـ ـبـ ـ
بـ ـ
ب
t i tom [t] [taʔ] تتت ـ ـت ـ ـتـ ـ
تـ ـ ت
* [θ] [θaʔ] ثثث ـ ـث ـ ـثـ ـ
ثـ ـ
ث
j i john [dʒ] [dʒem] ججج ـ ـج ـ ـجـ ـ
جـ ـ
ج
* [ħ] [ħaʔ] ححح ـ ـح ـ ـحـ ـ
حـ ـ
ح
* [x] [xaʔ] خخخ ـ ـخ ـ ـخـ ـ
خـ ـ
خ
d i dansk [d] [dal] ددد ـ ـد ـ ـد ـ
د ـ
د
* [ð] [ðal] ذذذ ـ ـذ ـ ـذ ـ
ذ ـ
ذ
* [r] [raʔ] ررر ـ ـر ـ ـر ـ
ر ـ
ر
* [z] [zaj] ززز ـ ـز ـ ـز ـ
ز ـ
ز
s i sol [s] [se:n] سسس ـ ـس ـ ـسـ ـ
سـ ـ
س
sj i sjov [ʃ] [ʃe:n] ششش ـ ـش ـ ـشـ ـ
شـ ـ
ش
s i søn [sˤ] [sˤad] صصص ـ ـص ـ ـصـ ـ
صـ ـ
ص
* [dˤ] [dˤad] ضضض ـ ـض
ـ ـضـ ـ
ضـ ـ
ض
* [tˤ] [tˤaʔ] ططط ـ ـط ـ ـطـ ـ
طـ ـ
ط
* [zˤ] [zˤaʔ] ظظظ ـ ـظ ـ ـظـ ـ
ظـ ـ
ظ
* [ʕ] [ʕæjn] ععع ـ ـع ـ ـعـ ـ
عـ ـ
ع
* [ɣ] [ɣæjn] غغغ ـ ـغ ـ ـغـ ـ
غـ ـ
غ
f i folk [f] [faʔ] ففف ـ ـف ـ ـفـ ـ
فـ ـ ف
* [q] [qaf] ققق ـ ـق ـ ـقـ ـ
قـ ـ
ق
k i klovn [k] [kaf] ككك ـ ـك ـ ـكـ ـ
كـ ـ
ك
l i lam [l] [lam] للل ـ ـل ـ ـلـ ـ
لـ ـ
ل
m i man [m] [me:m] ممم ـ ـم ـ ـمـ ـ
مـ ـ
م
n i når [n] [no:n] ننن ـ ـن ـ ـنـ ـ
نـ ـ
ن
h i hat [h] [haʔ] ههه ـ ـه ـ ـهـ ـ
هـ ـ
هـ
w i walkman
u i ruth
[w]
[u]-[o]
[waw] ووو ـ ـو ـ ـو ـ
و ـ
و

j i jeg

i i lis

[j]

[e]-[i]

[jaʔ]

ييي ـ ـي ـ ـيـ ـ
يـ ـ ي

 

* Disse bør høres, da udtalen er lidt svær.

Bindestregen  ـ skal stå for et hvilket som helst andet bogstav.

Vokalerne er أ و ي