Elementær Hærækat

Al Hærækat (الحركات) er "hjælpe-symboler", der fungerer ligesom vokaler.

Når et bogstav indgår i et ord kan det lyde på 4 forskellige måder, afhængigt af hvilket hærækæ , der står over/under det. Hærækæ (i fleretal hærækat) er de små tegn (streger, cirkler osv.), der findes omkring bogstaverne.
Der findes 4 elementære hærækat حركات:

1- Fæt-ha- فتحة:

a. En skrå streg over bogstavet.
b. Giver æ lyd, et mim م  med fæt-ha bliver [mæ] مَ

2- thæmæ: ضمة:

a. En lille waw over bogstavet
b. Giver u lyd et mim م  med thæmæ bliver [mu]   مُ 

 

3- kæsræ:  كسرة:

a. En skrå streg under bogstavet.
b. Giver  i lyd, et baa ب med kæsræ bliver [bi] بِ

 

4- sukoon: سكون :

a. Er ikke egentlig hærækæ.
b. Tegnes som lille cirkel over bogstavet.
c. Giver ikke særlige lyde udover bogstavets egentlige lyd,

et baa ب   med sukoon bliver derfor til  بْ (som b i ordet løb), og et mim م bliver til  مْ (m i ordet islam)

 

Bemærk følgende:
1- De fleste bogstaver der følges af vokalerne, får hærækæ svarende til vokalens lyd.

a. Når alef أ  efterfølger et bogstav lyder bogstavet normalt som med  fæt-hæ.

b. Når waw و efterfølger et bogstav lyder bogstavet normalt som med thæmæ.

c. Når yaa ي efterfølger et bogstav lyder bogstavet normalt som med kæsræ.
d. Bemærk at dette sker ikke altid.

2- Sidste bogstav i et ord i slutning af en sætning eller alene stående ord har altid sukoon i udtale.

3- Bogstaver, der følges af lukket Taa  ة ـة har ofte Fæt-hæ.

4- Der findes 4 hærækat yderligere, som vi ikke går i detaljer med, men de kommer i øvrige artikler.

a.ـًـ dobbelt  fæt-hæ

b.ـٌـ dobbelt thæmæ

c.ـٍـ dobbelt kæsræ

d.ـّـ  shæd-dæ