Arabisk og IPA

Mange ikke-araber har spurgt efter et skrift system andet end arabiske tegn til at skrive udtale med.

Det internationale fonetiske alfabet eller IPA er meget omfattende system, der bruges til at angive udtale med.

IPA består primært af latinsk og græsk tegn men også af andre specialle tegn. IPA skulle være så omfattende at alle lyde i alle sprog skal være dækket og at ethvert tegn i IPA har kun én udtale.

Vi har derfor valgt at bruge IPA på arabi.dk
Følgende tegn er gode at kende når man vil læse arabisk ord med IPA:

IPA Kommentar Eks. Lyt Tegn
ʔ Fx æ i æble, eller a i abe
[ʔebræ] إبرة
ء
a/aː
æ

lang, som a i far

kort, som æ i sæt

[bab] باب
[bær]بَر

ا
َ
θ Som th i tooth (eng)
[θæwub] ثوب
ث
Som G i Germany
[dʒameʕ] جامع ج
ħ Svælg lyd.
[ħesab] حساب ح
x

[χæroːf] خروف خ
ð Som th i this
[ðubab] ذباب ذ
r
[ræb] رب ر
z

[zæjton] زيتون

ز
ʃ Som sj i sjælland
[ʃæjæræ] شجرة ش
som s i søn
[sˤændoːq] صندوق
ص

[dˤæmeer] ضمير ض

[tˤæjr] طير ط

[zˤærf] ظرف ظ
ʕ
[ʕenæb] عنب ع
ɣ
æjmæ] غيمة غ
q som c i scar (eng)
[quran] قرآن   ق
w som wh i what (eng)
[wærdæ] وردة و 
o/u
oː/uː
kort som u i fugl
lang
[noːr] نور
j Som j i hjem
[jem] يم  

 

ي
 

e/i

eː/iː

kort: som e i se eller i i si
lang.
[kursi] كرسي
ˈ Tryk/stavelse  
 
 

 

Nogle andre lyde genfindes på arabisk som mange andre sprog:
B ب
T ت
D د
S س
F ف
K ك
L ل
M م
N ن
H هـ

 

Ofte skrives IPA tegn mellem [ og ]. Hvis man har tænkt sig at lære arabisk ordenligt skal man selvfølgelig lære arabisk tegn og kun bruge IPA som støtte eller ved behov.

Mere om IPA kan evt. findes:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_Arabic