Her er eksempler på udsagnsord/verber, der bruges i forbindelse med rejse og tranport.

Klik på arabisk skrift for at se hvordan udsagnsordet bøjes.

Klik på den grønne høretelefon for at lytte til, hvordan udsagnsordet siges.## Dansk IPA Arabisk
Lyt
1 Rejse
[safæræ] سافر
2 Udvandre [hadʒæræ] هاجر
3 Sejle [æbħæræ] أَبحر
4 Stige på
[rækebæ] رَكِبَ
5 Forlade
Afgå
[ɣadæræ] غادر
6 Passere
[ʕæbæræ] عَبَرَ
7 Ankomme [wæsˤælæ] وَصَلَ
8 Besøge [zaræ] زَارَ
9 Tage imod
[estaqbælæ] استقبل
10 Tage afsked
[wæddæʕæ] ودّع
11 Transportere
Flytte
[næqælæ] نَقَلَ
12 Leje
Udleje
[ædʒdʒæræ] أَجّر
13 Bestille [ħædʒæzæ] حَجَزَ
14 Gøre klar
Forberede
[dʒæhhæzæ] جهّز
15 Føre
Lede
[qadæ] قَادَ