Her er eksempler på udsagnsord/verber, der bruges i forbindelse med samtale og diskussioner.

Klik på arabisk skrift for at se hvordan udsagnsordet bøjes.

Klik på den grønne høretelefon for at lytte til, hvordan udsagnsordet siges.## Dansk IPA Arabisk
Lyt
1 Fortælle
[ħæddæθæ] حدّث
2 Tale
Snakke
[kællæmæ] كلّم
3 Fortælle [æxbæræ] أَخبر
4 Forklare [ʃæræħh] شَرَحَ
5 Beskrive [wæsˤæfæ] وَصَفَ
6 Sige [qalæ] قَالَ
7 Spørge [sæʔælæ] سَأَلَ
8 Svare [ædʒabæ] أجاب
9 Svare
Svare tilbage
[ræddæ] رَدَّ
10 Debatere
Diskutere
[dʒadælæ] جادل
11 Diskutere
Debatere
[naqæʃæ] ناقش
12 Rådgive [næsˤæħæ] نَصَحَ
13 Møde
Støde på
[wadʒæhæ] واجه
14 Vise [ʕærædˤæ] عَرَضَ
15 Blande sig
[tædæxxælæ] تدخّل
16 Afbryde [qatˤæʕæ] قاطع
17 Advare [ħæððæræ] حذّر
18 Være ærlig
[sˤædæqæ] صَدَقَ
19 Lyve [læðæbæ] كَذَبَ
20 Kalde [nada] نادى
21 Råbe [sˤaħæ] صَاحَ
22 Skrige [sˤæræxæ] صَرَخَ
23 Hviske [hæmæsæ] هَمَسَ
24 Hilse [sællæmæ] سلّم
25 Lykønske
Velsigne
[barækæ] بارك
26 Byde velkommen
[ræħħæbæ] رحّب
27 Takke [ʃækæræ] شَكَرَ
28 Kontakte
Ringe til
[etæsˤælæ] اتّصل
29 Sende [ærsælæ] أَرسل