Her er eksempler på udsagnsord/verber, der bruges i forbindelse med aftaler.

Klik på arabisk skrift for at se hvordan udsagnsordet bøjes.

Klik på det grønne høretelefon for at lytte til, hvordan udsagnsordet siges.## Dansk IPA Arabisk
Lyt
1 Aftale
Blive enig
[ettæfæqæ] اتّفق
2 Acceptere [qæbelæ] قَبِلَ
3 Acceptere [wafæqæ] وافق
4 Være tilfreds [rædˤa] رضى
5 Underskrive [wæqqæʕæ] وقّع
6 Afslå
Afvise
[ræfædˤæ] رَفَضَ
7 Tillade [sæmæħæ] سَمَحَ
8 Tillade [æðenæ] أَذِنَ
9 Forbyde [mænæʕæ] مَنَعَ
10 Forsinke [exxæræ] أخّر
11 Adlyde [ætˤaʕæ] أَطاع
12 Tvinge [dʒæbæræ] جَبَرَ
13 Ordre [æmæræ] أَمَرَ
14 Beslutte [qærræræ] قرّر
15 Bede om
Kræve
[tˤælæbæ] طَلَبَ
16 Foreslå [eqtæræħæ] اقترح
17 Forvente [tæwæqqæʕæ] توقّع
18 Bede om

[tæwæssælæ] توسّل
19 Sværge [ħælæfæ] حَلَفَ
20 Sværge [qæsæmæ] قَسَمَ
21 Love
[wæʕædæ] وَعَدَ
22 Huske
Minde
[ðækæræ] ذَكَرَ
23 Påminde
Advare
[næbbæhæ] نبّه
24 Bemærke [laħæzˤæ] لاحظ
25 Sikre
Garantere
[dˤæmenæ] ضَمِنَ