Her er eksempler på udsagnsord/verber, der bruges i forbindelse med madlavning og -spisning.

Klik på arabisk skrift for at se hvordan udsagnsordet bøjes.

Klik på det grønne høretelefon for at lytte til, hvordan udsagnsordet siges.## Dansk IPA Arabisk
Lyt
1 Bage
[xæbæzæ] خَبَزَ
2 Lave
Lave mad
[ʕæmelæ] عَمِلَ
3 Lave mad
Stege
[tˤæha] طَهَى
4 Koge vand
[ɣæla] غَلَى
5 Stege [qælla] قلّى
6 Grille [ʃæwa] شوى
7 Koge mad
[sælæqæ] سَلَقَ
8 Varme [sæxxænæ] سخّن
9 Skære i stk
[qætˤæʕæ] قَطَعَ
10 Male i kværn [tˤæħænæ] طَحَنَ
11 Ælte dej
[ʕædʒænæ] عَجَنَ
12 Presse [ʕæsˤæræ] عَصَرَ
13 Tygge [mædˤæɣæ] مَضَغَ
14 Drikke [ʃærebæ] شَرِبَ
15 Spise [ækælæ] أَكَلَ
16 Slikke [læʕeqæ] لَعِقَ
17 Smelte [ðabæ] ذَابَ
18 Hælde [sækæbæ] سَكَبَ
19 Rådne [ʕæfenæ] عَفِنَ
20 Slagte [ðæbæħæ] ذَبَحَ