Her er eksempler på udsagnsord/verber, der bruges i forbindelse med sygdom og skade.

Klik på arabisk skrift for at se hvordan udsagnsordet bøjes.

Klik på det grønne høretelefon for at lytte til, hvordan udsagnsordet siges.


## Dansk IPA Arabisk
Lyt
1 Blive syg
[mærædˤæ] مَرِضَ
2 Hoste [sæʕælæ] سَعِلَ
3 Nyse [ʕætˤæsæ] عَطَسَ
4 Spytte [bæsˤæqæ] بَصَقَ
5 Kløe [ħækæ] حَكَّ
6 Ryste [ertæʕæʃæ] ارتعش
7 Klage [ʃæka] شكى
8 Lide [ʕana] عانى
9 Undersøge [fæħæsˤæ] فَحَصَ
10 Behandle [ʕalædʒæ] عالج
11 Behandle
Medicinere
[daw wa] داوى
12 Sprøjte [ħæqænæ] حَقَنَ