Her er eksempler på udsagnsord/verber, der bruges i forbindelse med kriminelitet, vold eller retsystemet.

Klik på arabisk skrift for at se hvordan udsagnsordet bøjes.

Klik på det grønne høretelefon for at lytte til, hvordan udsagnsordet siges.

 

## Dansk IPA عربي Lyt
1

Overtræde
Angribe

[ʔeʕtæda] اعتدى
2 Kvæle [xænæqæ] خَنَقَ
3 Dræbe [qætælæ] قَتَلَ
4 Kæmpe [qatælæ] قاتل
5 Begrave [dæfænæ] دَفَنَ
6 Springe i luft
Bombe
[fædʒ dʒæræ] فجّر
7 Destruere
Ødelægge
[ħætˤ tˤæmæ] حطّم
8 Destruere
Tilintetgøre
[dæm mæræ] دمّر
9 Ødelægge [xær ræbæ] خرّب
10 Stjæle [særæqæ] سَرَقَ
11 Bortføre [xætˤ tˤæfæ] خَطَفَ
12 Friste [ʔaɣra] أَغرى
13 True [hæd dædæ] هدّد
14 Anholde [qæbædˤæ] قَبَضَ
15 Erkende sig skyldig [ʔeʕtæræfæ] اعترف
16 Afgive dom [ħækæmæ] حَكَمَ
17 Straffe [ʕaqæbæ] عاقب
18 Fængsle [sædʒænæ] سَجَنَ
19 Holde vagt [ħæræsæ] حَرَسَ
20 Flygte
Løb væk
[hæræbæ] هَرَبَ
21 Risikere
Sætte på spil
[xatˤæræ] خاطر